Referanser

I det første møtet hvor vi fortsatt vurderte valg av megler stilte TN svært godt forberedt, hun hadde gode praktiske forslag til ulike aktiviteter som både megler og selger kunne gjennomføre før og under prosessen. Hun ga inntrykk av å kjenne lokalmarkedet godt.

- Jan Pedersen

Gav et profesjonelt og solid inntrykk, hadde et konkurransedyktig tilbud, velfundert prisanslag

- Jan Pedersen
Min portefølje